dilluns, 26 d’octubre de 2009

Conceptes bàsics de la imatge digital

A la classe del passsat 19 d'octubre vàrem parlar dels conceptes bàsics de la imatge digital

Mapa bits: és aquell en el que la imatge es composa en un àrea rectangluar a partir d'una matriu anomenada píxels.
Imatges vectorials: són aquelles que la imatge està composada per vector creats a partir de parelles de punts.

Gràndaria
: fa referència a la quantitat de píxels que té la imatge i normalment és mesura amb la quantitat de píxels horitzontals multiplicats per la quanitat de píxels vertical que té.

Pes: és el que ocupa la imtage en memòria i és mesura en Bytes o algun dels seus múltiples.
Profunditat del color: que fa referència al nombre màxim de colors que pot arribar a tenir la imatge.

Resolució: és la relació entre el nombre de píxels i l'espai físic que ocupa. Es mesura normalment en píxels per polsada o ppp. Aquesta mesura està condicionada a les qualitats del propi medi físic.

Les pantalles treballen a més resolcuió que les impresores.
Cada píxel està definit amb un color diferent.
Com més colors té la imatge més realista és.

Aquestes són les característiques bàsiques de la imatge digital
Aquests apunts han estat extrets del bloc de la Cora Nicolas on trobo que estar molt ben explicat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada